Ochrona środowiska

    • dlon
 

Ochrona środowiska

Nasza firma dba o środowisko na każdym etapie produkcji i magazynowania. 

Podczas wytwarzania naszych wyrobów nie występują żadne produkty uboczne, to znaczy, że nie wprowadzamy do środowiska ścieków poprodukcyjnych, zawierających substancje chemiczne. Całość surowców znajduje się w końcowym wyrobie.  Przestrzegamy przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska. Segregujemy odpady i przekazujemy je uprawnionym firmom do odzysku, recyklingu lub utylizacji. Dążymy do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zmniejszenia zużycia wody i energii. Współpracujemy z Organizacją Odzysku, która realizuje w naszym imieniu ustawowe obowiązki recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych. 

 

Strona korzysta z plików cookie, zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookie w swojej przeglądarce.

Zgadzam się